Pdf-Kartor

Här ligger samtliga Pdf-kartor som finns tillgängliga i REGINA. Via namnet kan du se vilken områdesindelning som kartan visar och även vilka år den gäller för. Än så länge finns endast länskartor men under 2017 kommer det att kompletteras med kommunkartor.