Välkommen till REGINA - Uttagssystemet för regionala indelningar!

Regionala indelningar

I REGINA kan du se vilka län, kommuner och församlingar som var aktiva ett visst år från 1952 och framåt. Det finns även information kring tätorter, småorter, fritidshusområden, distrikt och landskap, men de sträcker sig inte lika långt tillbaka i tiden. Du kan se koder, namn och datum då de inregistrerades och eventuellt avregistrerades.

Du kan även se de förändringar som ägt rum sedan 1952 för län, kommuner och församlingar. Vilka länssammanslagningar skedde 1998? Vilka kommuner har bytt namn? Vilka församlingar delades 2015?

Det går också att följa ett visst län, en kommun eller en församling från 1952 och framåt? Har en utvidgning skett eller har den delats eller upphört?

Det finns även pdf-kartor över länsindelningen från 1974 och framåt.


SCB:s kartsök för regionala indelningar

I REGINA finns en visningstjänst där du kan se de olika indelningarnas gränser för det år du väljer. Länken nedan tar dig direkt till visningstjänsten.

Du kan även komma till visningstjänsten och se det område du är intresserad av efter att du gjort din sökning i REGINA genom att klicka på kartsymbolen bredvid det aktuella området. Du kommer då direkt till det område och det år du valt.

Det pågår ett arbete med att återskapa/rätta historiska kommunindelningar och det gör att fel löpande upptäcks och rättas. T.ex. har det visat sig att några kommuner saknades i kommunlagret 1983.

SCB:s kartsök 
Översikt
  • Välj Indelningar om du vill söka efter en viss indelning eller ett visst område för ett valt år.
  • Välj Indelningsändringar om du vill se vilka förändringar som skett i en viss indelning eller för ett visst år.
  • Välj Områdeshistorik under Indelningsändringar om du vill följa ett visst län, en kommun eller en församling för att se vilka förändringar som skett sedan 1952.
  • Välj SCB:s kartsök om du vill komma direkt till tjänsten.