Välkommen till REGINA - Uttagssystemet för regionala indelningar!


I REGINA kan du se vilka län, kommuner och församlingar som var aktiva ett visst år från 1952 och framåt. Du kan även se koder, namn och datum då de inregistrerades och eventuellt avregistrerades.

Du kan även se de förändringar som ägt rum sedan 1952 för dessa indelningar. Vilka länssammanslagningar skedde 1998? Vilka kommuner har bytt namn? Vilka församlingar ska delas 2015?

Det går också att följa ett visst län, en kommun eller en församling från 1952 och framåt? Har en utvidgning skett eller har den delats eller upphört?

Det finns även pdf-kartor över länsindelningen från 1974 och framåt.

Den mesta informationen kring de regionala indelningarna hittar du på följande länk:
http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/.

Här finns bl.a. kartor, digitala gränser och information kring funktionella regioner och kommungrupper.


Översikt
  • Välj Startsida om du vill komma tillbaka till denna sida.
  • Välj Indelningar om du vill söka efter en viss indelning eller ett visst område för ett valt år.
  • Välj Indelningsändringar om du vill se vilka förändringar som skett i en viss indelning eller för ett visst år.
  • Välj Områdeshistorik under Indelningsändringar om du vill följa ett visst län, en kommun eller en församling för att se vilka förändringar som skett sedan 1952.